Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Πρώτη τοποθέτηση της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο. .

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, παραλάβαμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία. Το «επικαιροποιημένο» Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία, περιέχει ανακρίβειες και αναλήθειες για το οικοσύστημα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι των 7 αναγνωρισμένων περιφερειακών Ενώσεων που αποτελούν την Γ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο., έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο., αποφάσισαν ομόφωνα την αποστολή της ακόλουθης επιστολής προς το αρμόδιο Υπουργείο  ως ένα πρώτο βήμα ώστε να αποφευχθούν οι κακές πρακτικές που σκιαγραφούνται στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης και συντονισμένα, ως θεσμικοί εκπρόσωποι του τομέα να συμβάλλουν προς την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας από τη βάση του.

Καλούμε όλους τους φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να σταθούν δίπλα μας στην πορεία για την επίτευξη των κοινών στόχων μας.


Οι Ενώσεις που απαρτίζουν την ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο. (Μέλη):

  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Δυτικής Ελλάδας «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»
  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Πελοποννήσου «ΠΕΛΟΠΑΣ»
  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Στερεάς Ελλάδας «ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΣΜΟΣ»
  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής «ΔΥΝΑΜΙΚΗ»
  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Ηπείρου «Κοινό ΚΑΛΟ»
  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης «Cretan S.C.ENT.»
  • Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Θεσσαλίας «Κοινόν Θεσσαλών»

Αρ. Πρωτ. από: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: Ημ. Καταχώρησης: Όργανο προς το οποίο απευθύνεται:
28889 17/3/2023 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.)
28890 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Γ.Γ. Εργασιακών Σχέσεων
28891 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Γ.Γ. Ενίσχυσης της Απασχόλησης
28892 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Ιδιαίτερο Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
28893 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Α.Δ. Διεθνών Σχέσεων
28894 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Υπηρεσία Συντονισμού
28895 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Δ. Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
28896 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Γ.Δ. Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
28897 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Δ. Ένταξης στην Εργασία
28898 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Δ. Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
28899 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Γ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
28900 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Δ. Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία
28901 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Δ. Καταπολέμησης της Φτώχειας
28902 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Δ. Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
28903 17/3/2023 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. / Α.Τ. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

 

Καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρωτοκόλλησης στα τμήματα που προέρχονται από την καταργηθείσα Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ, το μήνυμα προωθήθηκε αρμοδίως μέσω email στις ανωτέρω υπηρεσίες.