Η Ένωση

Συντονισμός και παρακολούθηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφέρεια Κρήτης

Χαιρετισμός Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

Φίλες και φίλοι,
Βασική αρχή στην Ένωση είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα για τις δράσεις που υλοποιούνται σχετικά με την παρακολούθηση και τον συντονισμό της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης...
Αξιοποιούμε λοιπόν αυτό το βήμα επικοινωνίας, καθιστώντας σας όλους κοινωνούς του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Κοινωνική Οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης.
Η δημιουργία δευτεροβάθμιας Ένωσης για τους φορείς Κ.Αλ.Ο., όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 3 του Ν. 4430/2016, αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για να αποκτήσουν βήμα και λόγο οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης.
Η ίδρυση και το καταστατικό της Ένωσης, είναι σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 4430/2016 και εργάζεται για την εφαρμογή του Άρθρου 3, παρ. (εε), του Άρθρου 12 και εν γένει για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, όπως ορίζονται από τον Νόμο, προς όφελος των Φορέων Κ.Αλ.Ο. της Περιφέρειας Κρήτης.
Η Ιδρυτική Ομάδα
Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

FoundingGroup