Λειτουργικότητα Χρήστη

Προφίλ Χρήστη και συναφής λειτουργικότητα

Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Βιβλιοθήκη

Νέος Οδηγός για την ΚΑΛΟ και τους ΟΤΑ από την ΕΕΤΑΑ

25/01/2021
Δημοσιεύθηκε στις 26/01/2021 από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) νέος οδηγός με τίτλο: "Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)"

Social impact investment in the EU

Financing strategies and outcome oriented approaches for social policy innovation: narratives, experiences, and recommendations

Βέλτιστες πρακτικές στις δημόσιες πολιτικές

Βέλτιστες πρακτικές στις δημόσιες πολιτικές σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία μετά την οικονομική κρίση

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Παραδείγματα αξιοποίησης πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Δήμων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

THE OPEN BOOK OF SOCIAL INNOVATION

The Open Book presents a varied, vibrant picture of social innovation in practice and demonstrates the vitality of this rapidly emerging economy.