Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

Χάρτης φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Περιφέρειας Κρήτης

Κοιν.Σ.Επ.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Συν.Εργ.Συνεταιρισμοί Εργαζομένων