Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Δείτε και κατεβάστε την Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. ετών 2019-2020 της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.