Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων

01 Μαρτίου 2021 - 26 Απριλίου 2021  (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)

Σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή


Περίληψη

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί μέρος της οικονομίας με κύριο άξονα τα συλλογικά συμφέροντα καθώς και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να ενισχυθεί η συμβολή των φορέων κοινωνικής οικονομίας σε μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις, θα στηρίξει τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας ώστε να μπορούν να ξεκινούν, να επεκτείνονται, να καινοτομούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Καθορίζει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ και τους σχετικούς φορείς σε ανάληψη κοινής δράσης.

Θέμα

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Είδος πράξης

Ανακοίνωση

Κατηγορία

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


 Μετάβαση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής