Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Ο δρόμος για το Μανχάιμ, είναι ανοιχτός. Η Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνική Οικονομία, έπειτα από ένα χρόνο αναβολής λόγω της πανδημίας, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά τον ερχόμενο Μάιο, στις 26 και 27 του μήνα

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της EUSES 2020 https://www.euses2020.eu/ .

Πληθώρα κοινωνικών ζητημάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της αλληλεγγύης, της κοινωνικής καινοτομίας και των συνεργασιών. 

Η δικτύωση των κοινωνικών επιχειρηματιών και των βασικών ενδιαφερομένων μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κοινωνικού αντίκτυπου στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και στην Ευρώπη των Περιφερειών. 

Μαζί με πολλά άλλα ζητήματα (όπως η ανθεκτικότητα, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η κοινωνική μέριμνα και η βιωσιμότητα) μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός ψηφιοποιημένου κόσμου που προσφέρει τη βέλτιστη εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών, όπως αυτές πρεσβεύονται από τους θεσμούς και τα επίσημα όργανα της Ε.Ε. και των φορέων της κονωνικής οικονομίας και επιχειρηματικοτητας.

Ας δείξουμε, πως η Ελλάδα δεν είναι ο "φτωχός συγγενής" στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας μέσα στην Ε.Ε., με την συμμετοχή μας στη Σύνοδο Κορυφής.

Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο. Κρήτης - CretanSCENT

Προ-εγγραφείτε στη Σύνοδο Κορυφής  Αίτηση ψηφιακού εκθέτη