Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Σύμφωνα με τα κατά το καταστατικό Άρθρα:

  • Αρ. 33, παρ. 4 και 3
  • Αρ. 12, παρ. 4, 5 και 6
  • Αρ. 13 παρ. 1
  • Αρ. 15, παρ. 1
  • Αρ. 16, παρ. 1, 2 και 3
  • Αρ. 21, παρ. 1

Συγκαλείται εκ του Δ.Σ. της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης - CretanSCENT, Γενική Συνέλευση με σκοπό την διεξαγωγή εκλογών ορισμού:

  • του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των τριών (3) αναπληρωματικών μελών αυτού με θητεία δύο (2) ετών και
  • του τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) με θητεία τεσσάρων (4) ετών.

Εκλέξιμοι για τα όργανα της Ένωσης, είναι οι εκπρόσωποι των Φορέων μελών, όπως αυτοί καθορίζονται στο καταστατικό.

Η ημερομηνία και ο τόπος των εκλογών, είναι :

Κυριακή 28/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ. ως και 12:30 μ.μ.

στον «Τόπο του Βοσκού», Ανώγεια.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την τοποθεσία στα Google Maps

Σας περιμένουμε όλους εκεί και σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στις δράσεις μας.

Εκ του Δ.Σ. της Ένωσης, ευχές για καλή επιτυχία στους υποψηφίους!