Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Το συνημμένο κείμενο, αποτελεί την παρέμβαση της Ένωσής μας, πάντοτε στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου, στην προγραμματισμένη Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης του ΕΛΜΕΠΑ και του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, με τίτλο:

«Υγειονομική Κρίση του COVID-19 και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απειλές και Προκλήσεις» 

η οποία πραγματοποιείται στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 στις 6:30 το απόγευμα και γίνεται σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, τις Ομοσπονδίες Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κρήτης και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

Πιστεύουμε πως τόσο στην πανελλαδική όσο και στην ενδιάμεση σύνταξη των αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν αποτέλεσε ξεχωριστό κομμάτι και αντικείμενο μελέτης, αφού συνεχώς παραγνωρίζονται η σημασία και οι προοπτικές της στην τοπική ανάπτυξη σε αντίθεση με τις ενωσιακές, καλές πρακτικές.