Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Πρόσκληση για τη δημιουργία Δικτύου των Οργανώσεων και Δικτύων της ΚτΠ και Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy Greece Network)

Αγαπητές/οι

Ο τρίτος τομέας της οικονομίας συντίθεται από διάφορες τυπικές και άτυπες οντότητες (κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, όπως κοινωνικούς – ΚΟΙΣΠΕ – αστικούς – γεωργικούς – αγροτικούς – καταναλωτικούς – ενεργειακούς – δασικούς - γυναικείους, κ.α., φορείς ΑμΕΑ, ΑΜΚΕ, συλλόγους κάθε μορφής και δραστηριοποίησης, ιδρύματα, Μ.Κ.Ο., ενώσεις πολιτών, σωματεία, κ.α. 

Βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η «από κάτω προς τα πάνω» συγκρότηση, η εθελοντική συμμετοχή, το συλλογικό όφελος, οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, η προτεραιότητα στις ανάγκες τους πρωτίστως σε κοινωνικό, αλλά και σε περιβαλλοντικό και οικονομικό – επίπεδο ζωής, η οικονομία εγγύτητας, η συλλογική διαχείριση και διαφύλαξη κοινών αγαθών και η πρόταξη της βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μακρά παράδοση σε δραστηριότητες και δράσεις που άπτονται της κοινωνικής οικονομίας, εν τούτοις υστερεί ως προς την ανάπτυξη της έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που στις σημερινές συνθήκες (επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενεργειακή κρίση, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακή μετάβαση, πανδημία, κ.α.), καθίσταται άκρως αναγκαία. 

Η μη ύπαρξη εθνικής στρατηγικής και πολιτικής βούλησης, σε συνδυασμό με το  ακολουθούμενο οικονομικό μοντέλο, η πολυνομία, ο κατακερματισμός και διοικητική διασπορά των οντοτήτων που θα μπορούσαν, στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι μερικοί από τους λόγους που η κοινωνική οικονομία είναι σχεδόν αόρατη και μη ανιχνεύσιμη στην Ελλάδα. 

«Απάντηση» στην υφιστάμενη κατάσταση μπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, μέσω της συνεργασίας των οντοτήτων του τρίτου τομέα στη βάση κοινών στόχων, αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης, δημοκρατίας, άρσης φαινομένων απολιτικοποίησης και απραγίας, αμοιβαίων δεσμεύσεων, κοινών αξιών και κανόνων, συλλογικών διαδικασιών και δικτυώσεων τοπικά και εθνικά.

Στόχος της πρόσκλησης είναι να εκφραστεί το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον των Οργανώσεων και Δικτύων της ΚτΠ και των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας για  τη δημιουργία ενός ευρύτερου και συνεκτικού δικτύου (Social Economy Greece Network), με απώτερο στόχο να τις ενεργοποιήσει, εκφράσει και ενδυναμώσει διεκδικητικά, να λάβει νομική υπόσταση στο άμεσο μέλλον και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Social Economy Europe.

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  έχουν ήδη αποδεχθεί μέχρι σήμερα οι κάτωθι:

 1. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΠΑ.Σ.Ε.  Κ.ΑΛ.Ο.) 
 2. Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) 
 3. Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) 
 4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών  (ΠΟΣΕΑ) 
 5. Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αττικής  
 6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων
 7. Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας -ΙΝΚΑ  (ΓΟΚΕ-ΙΝΚΑ) 
 8. Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων 
 9. Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας 
 10. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 
 11. «Δίκτυο Περραιβία» 
 12. Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος "Ο.Σ.Φ.Ε 
 13. Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος  
 14. ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 15. Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά (Ελλάν Πασσέ)
 16. Ένωση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας («ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
 17. Ένωση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Περιφέρειας Πελοποννήσου  («ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΑΣ». 
 18. Ένωση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Στερεάς Ελλάδας «Στερεά  Δεσμός»
 19. Ένωση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Περιφέρειας Κρήτης «CretanSCENT»
 20. Ένωση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Περιφέρειας Θεσσαλίας 

- Πληροφορίες/Διευκρινήσεις: 

Λουκάς Γεωργίου (Ένωση Συμπολιτεία), τηλ. 6948537746

- Τεχνική βοήθεια:

Κωνσταντίνος Παπαδάκης (Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο. Κρήτης), τηλ . 6947330245.

Βρείτε τη φόρμα αποδοχής της πρόσκλησης και συμμετοχής του Φορέα/Δικτύου σας ΕΔΩ

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ