Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Σε όλες τις Κοινσεπ έχει σταλεί με email ένα έγγραφο από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας στις 30-6-2022 με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. του Ν. 4430/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και διαδικασία σύστασης/τροποποιήσεων».

Μέσα από αυτό επιχειρείται να "φορτωθεί" η διαδικασία απόκτησης Γ.Ε.ΜΗ. στους Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. του Ν. 4430/2016 με κόστος και μέσω απαράδεκτης διαδικασίας, αντίθετης από το σχετικό Νόμο 4919/2022.

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Κ.Αλ.Ο (ΠΑ.Σ.Ε.  Κ.Αλ.Ο) , στην οποία συμμετέχει και η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης, αντέδρασε σε αυτή την απαράδεκτη τακτική και έστειλε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο έχει πάρει τους αριθμούς πρωτοκόλλου που αναφέρονται παρακάτω:.

  • Αρ. Πρωτ. από: Υπουργείο Εργασίας: 66891 έως 66894 / 15-07-2022
  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου: 71738/15-7-2022.

Μέσα από αυτό φαίνεται ότι την εργασία και τις υπευθυνότητες, που ο Ν. 4919/2022 αναθέτει στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (με μετατροπή του ως Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) με αυθαίρετο και απαράδεκτο τρόπο μεταφέρονται στους ώμους των μελών των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. του Ν. 4430/2016.

Σαν Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης, όπως και οι υπόλοιπες Ενώσεις, προτείνουμε οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. να μην ακολουθήσουν την διαδικασία απόκτησης Γ.Ε.ΜΗ. όπως διατυπώνεται στην επικοινωνία του Μητρώου, καθώς υπάρχει η πιθανότητα (για να μην μπούμε βεβαιότητα από εμπειρία) να μην συσταθεί Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. και θα πρέπει με κόπο και κόστος να τρέχουμε στα «όμορα» επιμελητήρια για τις όποιες τροποποιήσεις ή έγγραφα χρειάζονται οι Κοινσεπ.

Έτσι και αλλιώς ο νόμος 4919/2022 δεν υποχρεώνει τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του Ν. 4430/2016να αποκτήσουν Γ.Ε.ΜΗ. πριν από την 1/10/2022, όταν θα έχει (σύμφωνα με τον ίδιο νόμο) το Μητρώο Κ.Αλ.Ο. αποκτήσει την ιδιότητα του Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπουργείο Εργασίας και θα μπορεί αυτόματα να υπάρξει μετάπτωση, χωρίς καμία δική μας ενέργεια.