Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

This volume – part of a series of methods and issues in social innovation – describes the hundreds of methods and tools for innovation being used across the world, as a first step to developing a knowledge base.

It is the result of a major collaboration between NESTA (the National Endowment for Science, Technology and the Arts) and the Young Foundation – two organisations that are committed to the role that social innovation can play in addressing some of the most pressing issues of our time.

The Open Book presents a varied, vibrant picture of social innovation in practice and demonstrates the vitality of this rapidly emerging economy. It is fantastically rich, and demonstrates the diversity of initiatives being led by entrepreneurs and campaigners, organisations and movements worldwide.

Together with the other volumes in this Series, we hope that this work provides a stronger foundation for social innovation based on the different experiences and insights of its pioneers. Like the social ventures it describes, we want this work to grow and develop.

Κατεβάστε την Παρουσίαση