Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΜΥΛΙΑΝΘΗ.

Εδρεύει στο Δήμο Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

Λ. Κρυονερίου αριθμός 12,

  • Α.Φ.Μ. 997435006
  • Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000091303010