Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ THE HEALING TREE.

Εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 71,

  • Α.Φ.Μ. 997248815
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000075403100