Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

οδός Ηροδότου αριθμός 130,

  • Α.Φ.Μ. 997197640
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000006303091