Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ.

Εδρεύει στην Επάνω Βάθεια Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

  • Α.Φ.Μ. 996976894
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000066903101