Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ELIA OLIVE OIL GROUP.

Εδρεύει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 192, Αρκαλοχώρι,

  • Α.Φ.Μ. 996978654
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000138703101