Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

Εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

οδός Κεράμου αριθμός 2, ΤΚ 71601, Ηράκλειο

  • Α.Φ.Μ. 996978433
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000134403101