Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ THE SOCIAL CONSULTING GROUP ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΡΗΤΗΣ.

Εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

οδός Πρεβελάκη αριθμός 21,

  • Α.Φ.Μ. 996976476
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000046303101