Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ.

Εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

οδός Ερυθραίας αριθμός 11,

  • Α.Φ.Μ. 996976231
  • Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000028004101