Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ.

Εδρεύει στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,

Πλατεία Γιαμαλάκη Κάτω Χωρίου,

  • Α.Φ.Μ. 997746380
  • Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000064903100