Ιδρυτική Ομάδα

Παρουσίαση της Ιδρυτικής Ομάδας της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ.

Εδρεύει στα Ανώγεια, ΤΚ 740 51 Δήμου Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου,

  • Α.Φ.Μ. 996976894 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου
  • Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000055503101